top of page
blog banner.jpg

博客

在線粵語課程, 粵語課程, 普通話課程, 廣東話

搜尋
  • 作家相片Kate

意思: 做事態度馬虎

例句: 佢呀,做嘢咁撈哨, 梗係份份工做唔長,都係人炒啦!

5 次查看0 則留言
bottom of page